versie 10 november 2020

Kwetsbaarheid ontdekt? Laat het ons weten.

Bij het constateren van een zwakke plek in één van onze systemen, verzoeken wij de ontdekker hiervan contact met ons op te nemen. Wij waarderen het zorgvuldig melden van dergelijke kwetsbaarheden volgens onderstaande voorwaarden en werken hierbij graag samen zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Als je een kwetsbaarheid in een van onze systemen onderzoekt, houd dan rekening met proportionaliteit van de aanval. Je hoeft niet aan te tonen dat als je een grote DDoS-aanval op onze website uitvoert, we even niet meer bereikbaar zijn. Dat weten we.

Voorwaarden

Wij vragen u zich aan de volgende voorwaarden te houden:

 • Uw bevindingen te e-mailen naar security@ibuildings.nl.
  Graag komen wij met u in contact om benodigde details (veilig) uit te wisselen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Het probleem niet te misbruiken of met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Eventuele vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen direct of uiterlijk na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

Scope

Dit responsible disclosure beleid is uitsluitend van toepassing op:

 • *.ibuildings.nl
 • *.ibuildings.com
 • *.phpconference.nl
 • *.ib-services.nl

Proces

Verder afhandeling vindt als volgt plaats:

 • Zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen reageren wij op de melding. Indien mogelijk geven wij onze beoordeling en een verwachte datum voor een oplossing. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

Beloning

Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor meldingen van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij op basis van de ernst en kwaliteit van de melding.

Als het gaat om een kwetsbaarheid van een laag of geaccepteerd risico kan Ibuildings besluiten meldingen niet in aanmerking te laten komen voor een beloning. Dit zijn in elk geval:

 • Bevindingen die te maken hebben met SPF, DKIM en DMARC records.
 • Ontbreken van DNSSEC.
 • Ontbreken van HTTP security headers.
 • CSRF op formulieren die anoniem (zonder sessie) toegankelijk zijn.
 • Brute-force, (D)DoS en rate-limit gerelateerde bevindingen.
 • Clickjacking en gerelateerde kwetsbaarheden.
 • Rapporten van onveilige SSL-/TLS-protocollen en gerelateerde misconfiguraties.
 • Mogelijk verouderde server- of applicatieversies (van externe partijen) zonder bewijs dat deze versies kwetsbaar zijn en bewijs van exploitatie.

Deze responsible disclosure is gebaseerd op responsibledisclosure.nl en de leidraad CVD-beleid van het NCSC.