Veel mensen denken dat het doel van een bedrijf is om geld te verdienen. ‘Hoe meer geld het bedrijf verdient, hoe beter het gaat’, is de gedachte. Veel jaarplannen worden gemaakt met als uitgangspunt 30% meer omzet of 10% meer winst. Tot een aantal jaar geleden werkten we bij Ibuildings ook nog zo. Met een groter bedrijf met meer winst zou de rest vanzelf wel goed komen. Maar zo werkt het niet, merkte ik bij mijzelf. Ik kreeg geen inspiratie van het doel om meer omzet of winst te maken. Dat voelde als een tredmolen en bracht geen werkplezier. En dat maakt dus niet gelukkig. Natuurlijk moet een bedrijf wel financieel gezond zijn, maar dat is wat ons betreft inmiddels meer een randvoorwaarde dan een doel op zich.

Wat maakt dan wel gelukkig?

Na deze gewaarwording gingen we bij Ibuildings op zoek naar wat ons dan wel werkplezier geeft. Waarvoor komen we ‘s ochtends ons bed uit en gaan we elke dag met elkaar aan het werk? Wat is die gezamenlijke bindende factor? We konden veel dingen noemen en impliciet leek er wel een gemeenschappelijk doel te zijn, maar dat was ons niet concreet genoeg. We wilden expliciete handvatten om onze organisatie te sturen en om belangrijke of moeilijke keuzes mee te maken.

Mijn coach Harrie van Dijk wees mij op het boek Kus de visie wakker. Ik las het in één ruk uit en was verkocht. Dit is wat we nodig hebben! Niet een mooie verwoording van een missie en visie in een alinea, maar een doordacht en gedragen bouwwerk van missie, visie, kernwaarden en kernkwaliteiten.

Op zoek naar het hogere doel

Het is maart 2015 als ik samen met Harrie aan de slag ga. We maken een plan. Ik selecteer een aantal collega’s die een kernteam vormen en we plannen twee dagen vrij in onze agenda om aan de slag te gaan. We gaan een visie-vierluik ontwikkelen, zoals dat in het boek beschreven is. Dit vierluik bestaat uit een hoger doel, een gewaagd doel, kernwaarden en kernkwaliteiten. Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooral dit ‘bouwwerk’ is wat mij in het boek zo aansprak en wat nodig is om een missie en visie ook écht te verankeren in de organisatie.

Dit zijn de ingrediënten:

De ingrediënten van het Visie-Vierluik

Harrie bereidt een workshop voor en we gaan aan de slag: in verschillende groepen en soms met z’n allen. Geleidelijk ontstaat er iets dat zich steeds verder uitkristalliseert.

Workshop Visie-Vierluik Ibuildings

We bespreken onze dagelijkse werkzaamheden en projecten, op zoek naar onze drijfveren. We ontdekken de volgende cruciale elementen:

  • Passie voor technologie: Niet alleen PHP, maar in de breedste zin. We worden blij van werkzaamheden waar een stevige technische uitdaging in zit. Steeds weer iets nieuws.
  • Samenwerking in een team: Met anderen in een team werken, geeft energie. Je deelt samen in het succes en bij uitdagingen sta je er niet alleen voor. Niet alleen met collega’s, maar ook met de klant is samenwerking essentieel voor ons werkplezier.
  • Zinvolle bijdrage: We willen een zinvolle bijdrage leveren aan onze opdrachtgevers. Het verschil maken en zien dat ons werk en onze energie wordt omgezet in iets groters voor de klant.

Met deze elementen hebben we ons hogere doel opgesteld:

“Met passie voor technologie samen werken aan het succes van organisaties”

Ons Hogere Doel bij Ibuildings

Leidraad voor sales

Ons hogere doel is medio 2015 opgesteld en is nog steeds de leidraad voor ons dagelijks werk. Op sommige vlakken is dat heel expliciet, bijvoorbeeld bij het beoordelen van projecten en werkzaamheden die we voor potentiële klanten kunnen doen. We vragen ons altijd af: zit er voldoende technische uitdaging in om onze passie te voeden? Kunnen we met deze klant werken, zoals wij dat graag willen en belangrijk vinden? En ten slotte: heeft de klant een goed beeld van hoe het project hun eigen organisatie succesvol gaat maken?

Als wij op alle vragen “JA” kunnen zeggen, dan gaan we met volle overtuiging aan de slag om de beste aanbieding te maken voor deze klant!

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij aan de slag zijn gegaan met ons visie-vierluik? Wat valkuilen en uitdagingen zijn en wat het ons gebracht heeft? Neem gerust contact met ons op, we delen onze ervaringen graag!