PHP Logo

Ruim 78% van alle websites gebruiken PHP technologie. Dit betekent dat 8 van de 10 personen een webapplicatie laten ontwikkelen met gebruik van PHP. Geen wonder dus dat partijen als Yahoo, Facebook, Tumblr en Wikipedia groot zijn geworden met PHP.

Sinds de oprichting van Ibuildings in 1999 hebben we PHP omarmt en is het een vast onderdeel van onze moderne software stack.

Waarom een PHP framework gebruiken?

Voor moderne maatwerk webapplicaties geldt dat er vrijwel nooit ‘from scratch’ ontwikkeld wordt, maar dat er een basis gekozen wordt waarop wordt doorontwikkeld. Deze basis is vaak een PHP-framework of een CMS zoals bijvoorbeeld Drupal.

Een PHP framework biedt developers een set met gereedschap aan om functionaliteiten te bieden die veel webapplicaties nodig hebben. Denk hierbij aan routing, waarmee de applicatie bepaalt welke pagina’s getoond worden op welke URL. Of bijvoorbeeld functies met betrekking tot inloggen die worden aangeboden door het PHP framework. Door ingebouwde functies te gebruiken hoeft een developer dus minder code te ontwikkelen. Hierdoor wordt het developmentproces versneld op een veilige en beheersbare manier.

PHP Frameworks in 2024

Door de jaren heen zijn behoorlijk wat verschillende PHP-frameworks ontwikkeld. De meest gebruikte PHP frameworks zijn Laravel en Symfony. Daarnaast zijn er nog tal van andere PHP Frameworks zoals Codelgniter, CakePHP en Phalcon. De keuze voor het gebruik van een PHP framework is afhankelijk van diverse factoren: het soort project, bedrijfsstandaarden en de functionaliteiten die ontwikkeld moeten worden.

PHP Laravel & PHP Symfony

Natuurlijk kiezen veel bedrijven niet voor niks voor de PHP frameworks Laravel en Symfony wanneer zij een webapplicatie ontwikkelen. Ibuildings gebruikt zowel het Symfony als het Laravel Framework.
Welke variant ingezet wordt hangt af van de eigenschappen van het project. Denk hierbij aan de doorlooptijd van de ontwikkeling, hoe lang de applicatie mee moet gaan, welke specifieke functionaliteiten er ontwikkeld moeten worden en hoever deze afwijken van de standaard.

Het verschil tussen Symfony PHP en Laravel PHP is dat het Laravel PHP framework onder andere ‘met een druk op de knop’ al een volledige login omgeving heeft. Hierin kunnen gebruikers hun naam en wachtwoord aanpassen, 2fa beheren, en zelfs access tokens genereren voor het gebruik in API’s. Er zijn ook diverse Laravel CMS omgevingen beschikbaar om complexe ontwikkeltrajecten te vergemakkelijken. Het Symfony PHP framework kiest daarentegen een minimalistische aanpak, waarbij de handvatten worden geboden voor het opzetten van een account beheer omgeving, maar de developers moeten het zelf nog bouwen.

Dit verschil in aanpak wordt opinionated vs non-opinionated genoemd. Een opinionated PHP framework zoals Laravel is helemaal ingericht op basis van de best-practices van de programmeurs van het framework. Hierin zijn al architectuur technische aannames gedaan over hoe de applicatie is opgezet en hoe de applicatie ingericht zou moeten worden. Hierdoor kunnen heel veel functies standaard meegeleverd worden.
Met de non-opinionated aanpak van het Symfony PHP framework zijn developers helemaal vrij om de applicatie op te zetten zoals zij denken dat het goed is, zonder daarbij om de door het framework bedachte oplossingen heen te moeten werken.

Ibuildings & PHP

Ibuildings gebruikt al vanaf dag een PHP als vast onderdeel van de tech stack. Wij geloven in deze beproefde open source technologie en zetten het in voor de ontwikkeling van een maatwerk applicatie, mobiele app, API, website of headless CMS-oplossing.

Als echte PHP experts zetten wij ons ook in voor de PHP Community met onze jaarlijkse Dutch PHP Conference.

Wat is een PHP-framework

Een PHP framework is een omgeving waar een PHP webapplicatie op gebouwd kan worden. Het PHP framework biedt libraries met code van veelgebruikte features, waardoor de developer zelf minder tijd kwijt is aan het ontwikkelen van deze code.

Wat is het verschil tussen Laravel en Symfony?

Het verschil tussen het Symfony framework en het Laravel framework, is dat Laravel onder andere 'met een druk op de knop' al een volledige feature heeft. Het Symfony framework kiest daarentegen een minimalistische aanpak, waarbij de handvatten worden geboden voor het opzetten van de feature, maar de developers moeten het zelf nog bouwen. Dit verschil in aanpak wordt opinionated vs non-opinionated genoemd.

Meer weten?

Sander de Koeijer

We gaan graag met u in gesprek! Telefonisch, via e-mail, via een video-call of gewoon face-to-face. Bel 088 00 24000 of vul direct het formulier in:

verplicht veld

verplicht veld

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.