Assured Delivery

Ons agile proces is een belangrijk fundament van wat we doen en iets dat we sinds 1999 continu hebben doorontwikkeld tot wat het vandaag is.

We noemen dit Assured Delivery: een op scrum gebaseerd proces voor succesvolle softwareontwikkeling voor uw business. Op tijd en binnen budget. Onderhoudbaar en toekomstvast.

Op tijd en binnen budget

Dit doen we zonder concessies te doen aan de beoogde kwaliteit. Door effectief te sturen op scope en budget in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever bereiken we de juiste balans.

Onderhoudbaar en toekomstvast

Alleen een goed doordachte softwarearchitectuur verzekerd onderhoudbaarheid en flexibiliteit in de toekomst.

Pragmatisch Scrumproces

Wij zeggen zelf dat wij Scrum-pragmatisten zijn, en geen Scrum-puristen.

Wij geloven in een agile aanpak zoals Scrum omdat het de betrokkenheid van de opdrachtgever gedurende het gehele project borgt, ruimte geeft aan voortschrijdend inzicht en tussentijds bijsturen en continue verbetering van het gezamenlijk proces faciliteert.

Het gaat ons om het benutten van die voordelen om een optimaal resultaat te behalen. Het gaat ons niet om het uitvoeren van het proces volgens de letter van het manifest of een of ander scrum-handboek.

Developers at work

Projectaanpak en fasering

Ieder project start met een high-level design fase waaruit een inschatting volgt van de omvang. Op basis daarvan kan een gedetailleerd budget bepaald worden en een planning gemaakt worden. Vervolgens worden er in verschillende iteraties onderdelen van de applicatie ontwikkeld en opgeleverd.
Als alle vereiste functionaliteit is gerealiseerd volgt een finale User Acceptance Test. Als de laatste puntjes op de i zijn gezet kan de applicatie in productie worden genomen.

Bewaken van de kwaliteit

Developers bij Ibuildings weten dat het opleveren van software alleen mogelijk is als je dat met vertrouwen kan doen. En je kan alleen met vertrouwen opleveren als je overtuigd bent van een hoge mate van interne en externe kwaliteit.

Developers draaien tijdens het ontwikkelen continu een testsuite met unit tests voor het overgrote deel van de geschreven code. Die zorgt ervoor dat wat opgeleverd wordt ook werkt, en dat toekomstige wijzigingen geen effect hebben op bestaande, werkende functionaliteit.
Daarnaast zijn er nog integratietests die geautomatiseerd nagaan of communicatie met externe services nog altijd werkt zoals verwacht.

Ten slotte schrijven developers geautomatiseerde acceptatietests. Hiermee zorgen ze ervoor dat de applicatie als geheel aantoonbaar doet wat die moet doen en de gewenste use-cases ondersteunt. Alle testsuites en code-analysetools worden in de ontwikkelomgeving uitgevoerd en daarnaast ook op een externe omgeving.

Interesse in succesvolle IT projecten?

Sander de Koeijer

We gaan graag met u in gesprek! Telefonisch, via e-mail, via een video-call of gewoon face-to-face. Bel 088 00 24000 of vul direct het formulier in:

verplicht veld

verplicht veld

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.