Digitale toegankelijkheid

1 op de 8 Nederlanders heeft te maken met een fysieke, intellectuele, zintuiglijke of psychische beperking. Hierdoor is het lang niet altijd even gemakkelijk voor iedereen om een website of webapplicatie te gebruiken. We spreken hier dus over 20 tot 50% van de bevolking die een website of webapplicatie niet (volledig) kunnen gebruiken. Zo’n grote doelgroep uitsluiten is natuurlijk niet gewenst en stelt u als organisatie niet in staat om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit kan u op termijn mogelijk imagoschade opleveren of uw bedrijfsresultaten negatief beïnvloeden.

Een toegankelijke website of webapplicatie zorgt er voor dat iedereen een goede gebruikservaring heeft. Dit klinkt eenvoudig, maar er zijn veel doelgroepen om rekening mee te houden. Denk hierbij aan:

 • Mensen met zichtproblemen (kleurblind, slechtziend, blind)
 • Dove mensen
 • Mensen met cognitieve problemen (ADHD, angststoornis)
 • Laaggeletterden (kinderen, migranten, laag opgeleiden)
 • Mensen met mobiliteitsproblemen (ziekte van Parkinson, gebroken arm)

Wetgeving & WCAG richtlijnen

Wetgevers op alle niveaus vinden toegankelijkheid belangrijk en er zijn dan ook verschillende wettelijke verplichtingen waar u als ondernemer aan moet voldoen. Welke verplichtingen dit zijn, hangt af van de sector en het land waarin u werkzaam bent. In Nederland is het besluit Digitale Toegankelijkheid die stelt dat vanaf 23 september 2020 alle overheidswebsites toegankelijk moeten zijn. Vanaf 23 september 2021 geldt dat ook voor alle mobiele applicaties.

In Europa is er de European Accessibility Act, die gelijkaardige verplichtingen stelt voor overheid en andere sectoren (zoals e-commerce). Wanneer een organisatie of onderneming hier niet aan voldoet, kan dit gevolgen hebben voor uw business (zoals een rechtszaak/imagoschade).
De meeste wetgeving gebruikt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) als richtlijn. Momenteel is WCAG 2.1 niveau AA als minimum vereist. Binnenkort zal deze vereiste worden aangescherpt naar versie 2.2, niveau AA.

Veelvoorkomende problemen bij websites

De meerderheid van de ontwikkelaars en designers hebben geen kennis op het gebied van toegankelijkheid. Doordat de kennis ontbreekt, wordt de website niet toegankelijk ontwikkelt of getest. Website toegankelijkheid wordt hierdoor in het gehele development proces niet geïntegreerd, wat voor de volgende veelvoorkomende problemen kan zorgen:

 • Contrastproblemen
 • Slechte semantische opmaak
 • Ontbreken van tekst voor screenreaders (alt tekst, form labels, lege links, lege buttons etc.)
 • Geen zoom mogelijkheden
 • Geen voorziening voor toetsenbord-gebruikers.

Uw website of webapplicatie voor iedereen toegankelijk

Binnen Ibuildings is digitale toegankelijkheid een geïntegreerd onderdeel van ons ontwikkelproces. Wij streven naar digitale toegankelijkheid voor iedereen en zorgen er daarom voor dat onze websites en onze apps digitaal toegankelijk zijn. U kunt bij ons terecht voor onder andere:

 • Een accessibility audit (WCAG audit)
 • Advies op maat aan developers & designers
 • Bouwen van een toegankelijke website
 • Toegankelijk maken van een bestaande website
 • Workshop toegankelijkheid voor developers

Elk project is anders dus voorzien we in een aanpak op maat voor uw website of app.

Waarom is digitale toegankelijkheid zo belangrijk?

Zo’n 20 tot 50% van de bevolking ervaart problemen bij het gebruik van online-dienstverlening. Zo’n grote doelgroep uitsluiten, is onwenselijk. Een website welke niet digitaal toegankelijk is, kan imagoschade met zich meebrengen doordat een grote groep gebruikers een onprettige ervaring heeft met uw website. Naast een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, kan het ook gevolgen hebben voor de winst van uw onderneming (zelfs als u niet direct zaken verkoopt), omdat u deze grote doelgroep uitsluit.

Welke zaken spelen een rol bij de toegankelijkheid van een website?

Om uw website digitaal toegankelijk te maken, heeft u te maken met een grote groep mensen, bijvoorbeeld mensen met zichtproblemen, dove mensen of mensen met cognitieve problemen. Voor iedere doelgroep zijn andere aspecten van belang. Veelvoorkomende problemen bij websites zijn contrast problemen, slechte semantische opmaak en ontbreken van tekst voor screenreaders.

Meer weten?

Sander de Koeijer

We gaan graag met u in gesprek! Telefonisch, via e-mail, via een video-call of gewoon face-to-face. Bel 088 00 24000 of vul direct het formulier in:

verplicht veld

verplicht veld

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.