Elke onderneming heeft te maken met veranderende bedrijfsprocessen en vernieuwde ambities. Hierbij is het noodzaak dat uw website of webapplicatie mee-ontwikkelt, zodat deze blijft aansluiten bij de beoogde doelstellingen. Daarnaast spelen ook trends en ontwikkelingen op het gebied van IT en applicatie management een rol. Kortom, uw onderneming staat niet stil, maar dat geldt ook voor uw applicaties en websites.

De technische kennis om uw app beheer intern te beleggen, is niet altijd aanwezig. Het uitbesteden van het technische applicatiebeheer is om deze reden vaak nodig, maar heeft ook vele voordelen. Zo bespaart u uw onderneming onder andere een hoop kosten en tijd. U kunt zich nu namelijk geheel focussen op de functionele inrichting van de applicatie. Als de technisch beheerders van uw applicatie of website, voorzien wij in de veranderbehoeften vanuit zowel de business en de technologie. Zo zorgen wij ervoor dat uw website of webapplicatie optimaal blijft presteren.

Functioneel & Technisch Applicatiebeheer

Binnen applicatiebeheer zijn er verschillende rollen en werkzaamheden onder te verdelen. Sommige rollen liggen zelfs dicht bij elkaar, maar tussen technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer zit toch een duidelijke scheidingslijn. Een technisch applicatiebeheerder beïnvloedt namelijk altijd de core-functies van de software en richt zich dus op implementeren, verbeteren en onderhouden van de werking van de webapplicatie of website. Bij functioneel beheer staat de ‘set-up’ en configuratie van de applicatie centraal. De functioneel applicatiebeheerder richt zich hier volledig op de business en de gebruikservaring.

Het functioneel en technisch applicatiebeheer vergen dus andere expertises, maar hebben ook een directe wisselwerking met elkaar. In de praktijk zien wij deze raakvlakken ook terug en schakelen we regelmatig met de functionele applicatiebeheers van onze klanten. Zo zorgen we er samen voor dat het technische en functionele applicatie onderhoud geheel op elkaar zijn afgestemd.

Software waarop u kan vertrouwen

Wij ontwikkelen en beheren software waarop u kan vertrouwen. Om dit te realiseren, dient uw app management en onderhoud volledig en correct uitgevoerd te worden. Hier komen diverse werkzaamheden bij kijken, welke per applicatie kunnen verschillen. We starten om deze reden altijd met een analysefase. Wij leveren onze aanbevelingen voor de korte en lange termijn bij uw aan in een adviesrapport. Vervolgens bepalen we in samenspraak welke werkzaamheden we (periodiek) uitvoeren. Denk hierbij aan zaken zoals:

  • Systeemupdates (bijvoorbeeld voor frameworks & CMS)
  • Security updates
  • Hosting
  • Codebeheer
  • Plugin updates / patches (modules)
  • Back-ups van de applicatie of website
  • Oplossen van bugs en incidenten omtrent de applicatie
  • Doorontwikkeling en verbeterpunten implementeren

Overname app beheer

Natuurlijk verschilt het per specifieke applicatie, website of mobiele app (iOS/ Android App) welke onderhoudstaken van toepassing zijn. Op basis van een helder intakeproces inventariseren we welke werkzaamheden er voor uw applicatie van toepassing zijn. Wij ondersteunen hierin allerlei applicaties, ongeacht of deze draaien op desktop, een mobile device of iPad.
In een korte tijd nemen wij het complete technisch beheer van uw applicatie over. Wij doen dit op basis van een Service Level Agreement (SLA), waarin we de werkzaamheden en werkwijze vastleggen. Nadat dit onderhoudscontract door beide partijen is goedgekeurd, nemen wij het technische app beheer volledig uit handen.

Ervaring & expertise met overname applicatiebeheer

Met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van web software development, realiseren we bedrijfskritische weboplossingen van conceptfase, tot realisatie en onderhoud. Wij garanderen voor en na het development proces, continue applicatie beschikbaarheid: 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.
Wij voeren de essentiële onderhoudstaken uit, lossen problemen op en voeren verbeteringen door in de webapplicatie. Dit bieden we niet alleen voor de applicaties die door ons ontwikkeld zijn, maar ook voor applicaties ontwikkeld door derden.

Wat zijn de verschillen tussen technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer?

Een technisch applicatiebeheerder beïnvloedt altijd de core-functies van de software en richt zich dus op implementeren, verbeteren en onderhouden van de werking van de webapplicatie of website. Bij functioneel beheer staat de ‘set-up’ en configuratie van de applicatie centraal. De functioneel applicatiebeheerder richt zich hier volledig op de business en de gebruikservaring.

Meer weten?

Sander de Koeijer

We gaan graag met u in gesprek! Telefonisch, via e-mail, via een video-call of gewoon face-to-face. Bel 088 00 24000 of vul direct het formulier in:

verplicht veld

verplicht veld

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.