Digital Product Design

Heeft u een idee voor een applicatie, welke waardevol is voor de verdere groei van uw business? Dan is de eerste stap richting het eindproduct een digital product design.

Een digital product design bestaat uit een eerste ontwerp van de applicatie en een robuuste applicatie architectuur. Goede software start altijd met een goed concept. Om tot dit goede concept te komen, analyseren we de business requirements en de gebruikersbehoefte. Vervolgens doen we concrete aanbevelingen op het gebied van technologie en architectuur, zodat uw applicatie optimaal bijdraagt aan de gestelde doelen.

Onze business analisten en software architecten vormen tijdens dit traject samen met u de solide basis voor uw applicatie. Zo bundelen we uw domeinexpertise en onze ervaring op het gebied van softwareontwikkeling tot een doordacht product design. Dit zorgt ervoor dat het daaropvolgende developmenttraject soepel en vlot verloopt. Eventuele uitdagingen worden in een vroeg stadium al afgevangen, zodat er tijdens het ontwikkelingstraject geen onvoorziene problemen meer opduiken.

Van idee tot concept in 4 stappen

Een conceptfase (ook wel discovery fase genoemd) vermindert de faalkans van het project, door te focussen op de behoefte van de eindgebruikers en de doelstellingen van het eindproduct. Op basis van deze twee pijlers wordt het product design opgesteld in vier stappen:

1. Requirementsanalyse

In de eerste stap worden de problemen en behoeften van eindgebruikers geanalyseerd, totdat we precies weten voor wie en waarom we een product maken. Hieruit vloeien de requirements voor de applicatie, welke uitgewerkt worden in user stories (een korte beschrijving van wat de gebruiker wil). Alle user stories komen op de lijst met taken die binnen het project vallen te staan (ook wel scrum backlog genoemd) en worden in een later stadium geprioriteerd.

2. Conceptontwikkeling

Vanuit ervaring en expertise geven we passend advies over de functionele invulling voor het uiteindelijke concept. Hierbij wordt er stilgestaan bij de oplossing voor het probleem en de wensen en eisen welke zijn vastgelegd in de user stories. Het eindproduct van deze stap is een eerste product concept van de applicatie op basis van wireframes.

3. Valideren concept

Nog voordat er ontwikkeld gaat worden, is het van belang de oplossing voor het probleem bij de eindgebruikers te testen. Dit wordt gedaan op basis van een prototype/ontwerp van de applicatie.
Deze stap helpt om het ‘final product’ te kunnen valideren en het UI design waar nodig te kunnen verbeteren.

4. Development & roadmap

In de laatste stap van de discovery fase worden de technische facetten van het project vastgesteld, zoals een high-level applicatie architectuur en de tech stack (verzameling van technologieën die worden ingezet om de applicatie te bouwen). Daarnaast wordt de roadmap voor het product development traject besproken en vastgelegd, zodat u volledige transparantie krijgt in het vervolg .

Minimum Viable Product (MVP)

Informatie is de basis van iedere geslaagd development traject. Er worden nou eenmaal keuzes gemaakt op basis van de informatie die op dat moment voorhanden is. Ervaring leert dat naar verloop van tijd de behoefte vanuit de eindgebruikers kunnen wijzigen of zelfs verbreden. Informatie verkrijgen over de behoefte van de gebruikers is precies waar een Minimum Viable Product (MVP) voor dient en deze manier van softwareontwikkeling wordt dan ook ingezet om risico’s/faalkans te verminderen.

Een minimum viable product (MVP) is eigenlijk een eerste versie van de applicatie, welke ons in staat stelt om zoveel mogelijk informatie te verzamelen van de gebruikers van het product. Een MVP voldoet altijd aan drie criteria:

  1. Het biedt genoeg waarde zodat de eindgebruikers bereid zijn de applicatie te gebruiken/ervoor te betalen.
  2. Het laat voldoende toekomstperspectief zien om zich aan de applicatie te verbinden.
  3. Het faciliteert een feedbackproces, wat helpt om richting te geven aan de verdere ontwikkeling.

Een MVP ontwikkelen wordt vaak geassocieerd met start-ups, maar ook andere bedrijven kunnen gebruik maken van deze manier van softwareontwikkeling.
Op basis van de feedback uit dit traject, kunnen belangrijke inzichten worden verkregen, welke als input dienen voor de verdere ontwikkeling van de applicatie. Een MVP past hierdoor goed in een iteratief proces. Door het werken met een MVP wordt valideren altijd boven gokken verkozen en wordt de doorontwikkeling van de applicatie in de juiste richting doorgezet.

Expertise

Onze business analisten en software architecten hebben ruime ervaring met het ontwerpen van robuuste (maatwerk) applicaties voor verschillende uitdagende opdrachtgevers uit diverse branches. Wij zien ons niet als leverancier maar als een partner bij een product development proces, welke meedenkt, vooruitstrevend is en technisch hoogstaande oplossingen biedt.

Meer weten?

Sander de Koeijer

We gaan graag met u in gesprek! Telefonisch, via e-mail, via een video-call of gewoon face-to-face. Bel 088 00 24000 of vul direct het formulier in:

verplicht veld

verplicht veld

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.